Polityka jakości

Rutkowscy

Głównym celem firmy SRD Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Stefan Rutkowski jest rozbiór i trybowanie surowców drobiowych w bezpiecznych, zgodnych z prawem warunkach. Surowce jakie sprzedajemy są zgodne z wymaganiami prawa, autentyczne, bezpieczne, o ustalonej z klientem jakości. W ofercie firmy są towary drobiowe świeże, pakowane w vacuum i mrożone.

… ZADOWOLENIE KLIENTA JEST NASZYM NIEUSTAJĄCYM CELEM…

Podczas całego procesu produkcyjnego w Naszej firmie przestrzegane są wymagania przepisów prawnych, zasady dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych GMP/GHP oraz wymagania systemu HACCP. Korzystamy tylko ze sprawdzonych dostawców surowców, materiałów i usług, co stanowi podstawę produkcji bezpiecznych wyrobów. Posiadamy urządzenia zapewniające wysoką jakość procesów produkcyjnych, a w efekcie wysoką jakość i bezpieczeństwo sprzedawanych przez nas surowców mięsnych. Uruchomiony nowy zakład, wzmocnił naszą pozycję na rynku krajowym i zagranicznym, pozwolił na zwiększenie mocy produkcyjnych.

Szkoląc naszych pracowników i nadzorując proces produkcji dążymy do zmniejszenia ilości reklamacji. Chcemy, aby wspólne wartości, przekonania, normy, wpływały na sposób myślenia i zachowania w zakresie bezpieczeństwa żywności w naszej firmie.

…KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI TO CZŁOWIEK, KTÓRY MUSI MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ WYTWORZENIA BEZPIECZNEGO PRODUKTU…

Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami standardu IFS – International Food Standard i chcemy dbać o kulturę bezpieczeństwa żywności.

Kierownictwo firmy zobowiązuje się ciągle doskonalić skuteczność wdrożonego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, dbać o etykę pracy, środowisko naturalne. Kierownictwo dokłada starań, aby świadomość pro – jakościowa pracowników była wysoka i założenia polityki jakości były

Kierownictwo firmy zobowiązuje się ciągle doskonalić skuteczność wdrożonego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, dbać o etykę pracy, środowisko naturalne. Kierownictwo dokłada starań, aby świadomość pro – jakościowa pracowników była wysoka i założenia polityki jakości były realizowane.
SRD PHP IFS 2016 (1) certyfitat pol
SRD PHP IFS 2016 (3) certyfikat angl